Nieuws / News


Nieuwe website in de lucht!!!
New website is in the air!!


Vampire
Nog pupjes beschikbaar van ons VV en WW nestje
Still puppies available of our VV and WW litter


Joly
Kortrijk 2013
Courtrai 2013

Happy Dancing Pit Pussy 2 dagen CAC -
2 days CAC

 

Happy Dancing Cresteds

Vrolijke, open en enthousiaste Chineesjes is één van onze statements. Wij vinden het karakter/temperament belangrijk bij een Chinees. Gezondheid is dat uiteraard ook en het is ook nog leuk dat het op een Chinese Naakthond lijkt.

Happy, open en enthousiastic Chinese Cresteds is one of our statements. We think character/temperament is important for a Crested. Health also of course and it is also nice that it looks like a Chinese Crested Dog.

 

Nog pupjes beschikbaar - still puppies available